söndag 12 augusti 2012

Testa storyline?

Sista dagen på sommarlovet och det känns helt ok. Är ganska laddad för en ny termin! De senaste dagarna har jag läst en del om Storyline. När Magda frågade om jag hade jobbat med det hade jag egentligen bara ett vagt begrepp om vad det innebär.

Kort sammanfattat från storyline.nu är att undervisningen sker i form av en berättelse som lärare och elever skapar tillsammans. Berättelsen utgör då en röd tråd och skapar ett sammanhang för eleverna. Eleverna skapar olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt. Storyline utnyttjar berättelsens form för att skapa sammanhang och engagemang.

Det här att börja i det praktiska och att arbeta mer praktiskt och kreativt överhuvudtaget känns för mig helt logiskt för att väcka elevernas motivation och intresse. När de skapar sina egna gestalter och arbetar omkring dem blir de engagerade och delaktiga på ett helt annat sätt. Jag känner dock att jag behöver läsa in mig mer och även kolla upp hur andra har jobbat innan jag känner mig redo för att testa. Läs gärna mer på Storylina! Där finns också en jättebra föreläsning av Leif Strandberg som heter "Vygotskij i praktiken". Jag har inte lyckats lägga in själva föreläsningen direkt men gå in under Storyline till vänster på sidan under aktuellt så hittar du den!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar